Co zrobić by awansować wewnątrz firmy?

Awans wewnętrzny najczęściej jest formą nagrody dla pracownika. Pracodawca lub przełożony daje w ten sposób znać, że jest zadowolony z pracy, jaką wykonuje “obdarowany” awansem. Awans to również sygnał dla zatrudnionego, że firma chce inwestować w jego rozwój, a tym samym zatrzymać go na firmowym “pokładzie”. Jak awansować wewnątrz firmy? Jakie są szanse i niebezpieczeństwa awansu wewnętrznego?

Rodzaje awansu wewnętrznego

Pracownik może awansować wewnątrz firmy na dwa zasadnicze sposoby — pionowy lub poziomy. Zasadniczą różnicą między tymi dwoma rodzajami awansu jest przesunięcie — do góry lub w bok — w strukturach przedsiębiorstwa. O awansie pionowym mowa więc kiedy awansowany pracownik pnie się w górę hierarchii firmy, natomiast awans poziomy ma miejsce wtedy, kiedy obejmuje on inne stanowisko na analogicznym “poziomie”.

Awans pionowy

Najczęściej utożsamiany z pojęciem awansu. Awans pionowy wiąże się z objęciem wyższego stanowiska w strukturach firmy. Może przebiegać zarówno wewnątrz tej samej jednostki organizacyjnej (np. działu), jak i obejmować podjecie nowych obowiązków w innym dziale firmy, ale na wyższym niż dotychczas stanowisku.

Zazwyczaj awans pionowy wiąże się z uzyskaniem dodatkowych korzyści w postaci wyższej pensji czy dodatkowych uprawnień.  

Awans poziomy

Zmiana stanowiska awansowanego pracownika, ale bez przesunięcia go na wyższy szczebel w strukturze firmy. Awansem poziomym jest też m.in. czasowe objęcie dodatkowych obowiązków np. związanych z nowym projektem.

Awans poziomy najczęściej wiąże się z tendencją do spłaszczania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, która uniemożliwia uzyskania awansu pionowego. Tym samym awans poziomy, podobnie jak pionowy, pozwala uzyskać szereg profitów związanych z zarządzaniem i koordynowanie pracy innych, jak również z poszerzeniem własnych wpływów. Ponadto awans wewnętrzny stosuje się również w celu lepszego dopasowania kompetencji pracownika do wykonywanej pracy, załagodzenia konfliktów między pracownikami czy do optymalizacji budżetów konkretnych działów. 

Wady i zalet awansu

Awans wewnętrzny — zarówno pionowy, jak i poziomy — niesie ze sobą szanse i zagrożenia dla “obdarowanego” nim pracownika. Z jednej strony to niewątpliwa możliwość rozwoju oraz uzyskania dodatkowych profitów od pracodawcy. Z drugiej z kolei, wiąże się z nim szereg wyzwań — zarówno zawodowych, jak i osobistych. Wyjście poza strefę komfortu, zmiany w najbliższym środowisku pracy, konieczność nauki i szybkiej adaptacji do nowych wyzwań i celów — to tylko nieliczne wady, jakie przynosi awans.  

Szanse (zalety) awansu wewnątrz firmy

 • Możliwość rozwoju
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych
 • korzyści finansowe
 • prestiż
 • większa wartość na rynku pracy
 • mocniejsza pozycja negocjacyjna

Zagrożenia (wady) awansu wewnętrznego

 • możliwy bilet w jedną stronę
 • nowe obowiązki, cele, wyzwania 
 • angaż czasowy
 • awans reprezentatywny
 • stres

Jak zdobyć awans?

System ocen pracowników, a tym samym sposób kwalifikacji do awansu, jest mocno uzależniony od wielkości i struktury przedsiębiorstwa. Wiele zależy również od wykonywanej pracy — inaczej bowiem ocenia się sprzedawcę, a inaczej chociażby osobę techniczną. Uzyskanie awansu zwykle wiąże się zatem z wystąpieniem u kandydata odpowiednio wysokich ocen dla kryteriów, które pracodawca uznaje za kluczowe do uzyskania awansu na dane stanowisko. Takimi kryteriami mogą być m.in.:

 • kwalifikacje zawodowe
 • efektywność
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • poziom wiedzy specjalistycznej oraz sygnały o chęci rozwoju
 • terminowość
 • samodzielność
 • umiejętności organizacji własnej i cudzej pracy
 • komunikatywności i zdolności interpersonalne
 • umiejętność pracy w zespole
 • lojalność, dyscyplina i etyka pracy
 • odpornośc na stres i metody postępwoania w przypadku presji czasu
 • umiejętności przywódcze

W mniejszych firmach system kwalifikacji do awansu może z kolei być sprowadzony do pojedynczych sukcesów np. pozyskania kluczowego klienta, zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych czy poprowadzenia z sukcesem ważnego projektu.

Podobne wpisy:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content