Certyfikaty zawodowe — jak zdobyć wartościowy certyfikat?

Certyfikat potwierdza posiadaną przez jego właściciela wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wymagane do uzyskania danej kwalifikacji. W ramach ZSK taki dokument jest przyznawany przez Instytucję Certyfikującą, a umiejętności są weryfikowane przez ekspertów z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w danej dziedzinie.

Specjaliści na etapie weryfikacji umiejętności w procesie walidacji sprawdzają czy dana osoba ma odpowiednie przygotowanie, aby otrzymać kwalifikację. Muszą to zrobić zgodnie z określonymi kryteriami i zasadami zapewniania jakości, opisanymi dla każdej kwalifikacji. Jeżeli eksperci danej Instytucji Certyfikującej uznają, że posiadasz określone dla danej kwalifikacji kompetencje, otrzymujesz certyfikat posiadający oznaczenie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). 

Czym jest oznaczenie Polskiej Ramy Kwalifikacji?

Każdy certyfikat wydany w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji posiada oznaczenie Polskiej Ramy Kwalifikacji. Jest to oznaczenie wizualne informujące o tym, czy dana kwalifikacja jest kwalifikacją pełną czy cząstkową oraz na którym poziomie się znajduje. Poziomy ułatwiają porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w Polsce z nadawanymi w pozostałych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Poszczególne poziomy opisują stopień zaawansowania i samodzielności, zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które spełnia osoba posiadająca kwalifikację danego poziomu. Poziom PRK do konkretnej rynkowej przypisuje minister właściwy dla danej kwalifikacji. Dzięki oznaczeniu PRK certyfikat jest rozpoznawalny zarówno w Polsce jaki i za granicą. Ułatwia to:

  • pracownikowi przedstawienie poziomu swoich umiejętności pracodawcy,
  • firmie wykazanie kontrahentowi odpowiednich kompetencji pracowników, potrzebnych do przyjęcia danego zlecenia.

Należy pamiętać, że certyfikat nie jest tym samym co uprawnienia zawodowe. W zależności od kraju  może być wymagane uzyskanie określonych uprawnień lub też może wystarczyć sam certyfikat. 

Jak wybrać wartościowy certyfikat? 

ZSK pomaga określić jaki certyfikat jest najbardziej korzystny dla danej osoby, czyli o jaką kwalifikacje warto się ubiegać, aby przyniosła dla nas wymierne korzyści w postaci udowodnienia naszych kompetencji przed pracodawcą. Odpowiednią dla siebie kwalifikację można odszukać samodzielnie na stronie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. W ten sposób dowiesz się, gdzie i jak możesz zdobyć wartościowy certyfikat. 

Jak uzyskać certyfikat?

Zdobycie certyfikatu jest równoznaczne z pozytywnym przejściem procesu walidacji dla danej kwalifikacji. Zatem, aby zdobyć wartościowy certyfikat musisz:

1. Poszukać kwalifikacji dla siebie w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK).

W rejestrze zgromadzone są wszystkie kwalifikacje funkcjonujące w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). Każda z nich zawiera dokładny opis, w którym znajdziesz informacje o: konkretnych wymaganiach, charakterystyce kwalifikacji, efektach uczenia się i kryteriach weryfikacji, a także o zapotrzebowaniu rynkowym na daną kwalifikację.

2. Przeczytać opis kwalifikacji 

Dzięki niemu możesz sprawdzić czy posiadasz już odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do potwierdzenia wszystkich efektów uczenia się, czyli do pozytywnego przejścia procesu walidacji. Jeżeli jeszcze nie posiadasz odpowiednich kompetencji, możesz uznać to za wskazówkę, czego jeszcze musisz się nauczyć, aby otrzymać certyfikat posiadania danej kwalifikacji.

3. Znaleźć instytucję certyfikującą

Jeśli po zapoznaniu się z opisem kwalifikacji stwierdzisz, że spełniasz wszystkie kryteria lub zdobędziesz wszystkie umiejętności wymagane dla danej kwalifikacji, możesz poszukać odpowiedniej Instytucji Certyfikującej. Listę wszystkich instytucji posiadających upoważnienie do wydania certyfikatu znajdziesz w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji – przy opisie konkretnej kwalifikacji. Na stronie internetowej danej Instytucji Certyfikującej znajdziesz natomiast wszystkie niezbędne informacje dotyczące sposobu zgłoszenia się oraz przebiegu konkretnej walidacji.

4. Wziąć udział w walidacji

Po zgłoszeniu się do danej Instytucji Certyfikującej możesz przystąpić do walidacji. Jest to proces potwierdzenia wiedzy i umiejętności wymaganych dla konkretnej kwalifikacji. Na tym etapie odpowiedni eksperci będą weryfikować twoje kompetencje. Musisz wykazać, że posiadasz wszystkie efekty uczenia się, wymagane w opisie danej kwalifikacji rynkowej. 

5. Odebrać certyfikat  

Po potwierdzeniu swoich kompetencji nie pozostaje nic innego, jak odebranie certyfikatu. Dokument otrzymasz po uznaniu przez ekspertów, że posiadasz wymagane umiejętności i wiedzę dla danej kwalifikacji. Kiedy przejdziesz pozytywnie proces walidacji i potwierdzisz wszystkie kryteria weryfikacji – Instytucja Certyfikująca (IC) wystawi dla Ciebie certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji.

Podobne wpisy:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content