Bilans kompetencji

Jesteś zmęczony swoją dotychczasową pracą i myślisz o przebranżowieniu nowej? A może wracasz na rynek pracy po dłuższej przerwie lub po prostu nie jesteś zdecydowany, czym chciałbyś się w życiu zająć? Jeśli tak, to powinieneś skorzystać z bilansu kompetencji!

Czym jest bilans kompetencji?

Zintegrowany System Kwalifikacji to nie tylko kwalifikacje. Wprowadza on wiele zmian w sposobie myślenia na temat zdobywania oraz potwierdzania kompetencji. Nowe technologie i szybko zmieniający się rynek pracy sprawiają, że wciąż zdobywamy nową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, również po opuszczeniu szkoły, jako osoby dorosłe. Uczymy się przez całe życie i w różnych kontekstach, dlatego rośnie znaczenie efektów naszego uczenia się, a nie to, gdzie i jak się ono odbywało.

Z powodu tych zmian, wiele krajów, w tym Polska, wprowadziły możliwość przystępowania do „walidacji efektów uczenia się”, czyli sprawdzania, jaki posiadasz zestaw kompetencji, bez względu na to, jak je zdobyłeś. Walidacja to wszechstronne rozwiązanie, którego celem może być nie tylko zdobycie kwalifikacji, czyli pozyskanie konkretnego certyfikatu, ale również szerokie diagnozowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Takie szerokie diagnozowanie określane jest również „bilansem kompetencji”, a jego rezultatem może być plan rozwoju edukacyjno-zawodowego i dalszego uczenia się. Bilans kompetencji przeprowadzają różne instytucje, w tym niektóre Wojewódzkie Urzędy Pracy. Instytut Badań Edukacyjnych opracował metodę prowadzenia bilansu kompetencji, którą obecnie będzie rozwijał i upowszechniał, by była ona jak najszerzej dostępna.

Moje portfolio

Moje Portfolio jest narzędziem, które pomoże Ci rozpoznać i nazwać wiele umiejętności, o których często nie pamiętasz lub nie zdajesz sobie sprawy, że je posiadasz. Pomoże ci również zebrać w jednym miejscu Twoje najcenniejsze dokonania w formie, w której możesz je zaprezentować osobom trzecim, np. pracodawcy, doradcy zawodowemu lub przedstawicielom instytucji certyfikującej.  

To aplikacja na komputer i telefon, dzięki której:

  • gromadzisz wszystko, co potwierdza Twoje umiejętności – mogą to być skany lub zdjęcia świadectw, certyfikatów czy odznak, zdjęcia wykonanych dzieł (takich jak haft, plakat, uszyte ubranie, zbudowane ogrodzenie, samodzielnie złożony rower itp.), zdjęcia lub filmy pokazujące, co potrafisz (jak sterujesz łódką, jak prowadzisz szkolenie, jak przygotowujesz potrawę), teksty (np. tekst reklamowy, artykuł itp.), grafiki i projekty, nagrane przez Ciebie filmy czy utwory muzyczne;
  • wskazujesz umiejętności potwierdzane przez te dowody;
  • wybrane dowody połączone z umiejętnościami porządkujesz w teczkach, które możesz udostępniać wybranym przez siebie osobom.
Facebook
Twitter
LinkedIn