Za nami VIII edycja Spaceru i Biegu do Niepodległości w Grotnikach

Piękna pogoda i wspaniała atmosfera, tak wyglądał VIII Spacer i Bieg do Niepodległości, który odbył się 6 listopada w Grotnikach. Na miejscu byli obecni eksperci IBE, bo uczestnicy oprócz medali za udział otrzymali cyfrowe poświadczenia w formie standardu Open Badges - odznaki w systemie #OdznakaPlus 🙂

Continue Reading Za nami VIII edycja Spaceru i Biegu do Niepodległości w Grotnikach

Niemiecki system doradztwa zawodowego w kontekście uzyskiwania kwalifikacji

Na niemieckim rynku pracy przywiązuje się dużą wagę do formalnych kwalifikacji takich jak świadectwo ukończenia szkoły zawodowej czy studiów. Aby skutecznie wejść na ten rynek, należy mieć formalnie potwierdzone kwalifikacje.…

Continue Reading Niemiecki system doradztwa zawodowego w kontekście uzyskiwania kwalifikacji

Ramy kwalifikacji, ECTS i ECVET dla uczenia się przez całe życie

Przyspieszające tempo zmian cywilizacyjnych spowodowało, że tradycyjny podział życia ludzkiego na okres pobierania nauki i okres pracy zawodowej utracił już aktualność. Wymóg dostosowywania się do nowych technologii oraz łączenia i przyjmowania nowych ról w życiu i pracy sprawiają, że ciągłe uczenie się jest dziś koniecznością.

Continue Reading Ramy kwalifikacji, ECTS i ECVET dla uczenia się przez całe życie

Using Natural Language Processing in the Field of Occupations, Qualifications and Skills

On December 13, 2019, the Educational Research Institute organized a seminar with stakeholders of the qualifications system and practitioners in linguistic engineering.

Continue Reading Using Natural Language Processing in the Field of Occupations, Qualifications and Skills

IBE na Małopolskim Festiwalu Zawodów

Od 21 do 23 marca w krakowskiej hali EXPO trwał Festiwal Zawodów, na którym ponad 80 małopolskich szkół zaprezentowało swoje oferty uczniom ostatnich klas szkół podstawowych oraz gimnazjów. Na imprezie obecny był także Instytut Badań Edukacyjnych ze stoiskiem poświęconym Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji.

Continue Reading IBE na Małopolskim Festiwalu Zawodów

ZSK na Targach EduSalon w Rzeszowie

Instytut Badań Edukacyjnych wystąpi w roli wystawcy na XIV Podkarpackich Targach Edukacyjnych EduSalon oraz XI Europejskich Targach Pracy, które odbędą się w dniach 5–6 marca w Jasionce pod Rzeszowem. W trakcie targów planuje się również organizację briefingu prasowego oraz wykładu poświęconego Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji.

Continue Reading ZSK na Targach EduSalon w Rzeszowie

Instytut Badań Edukacyjnych na Targach EduSalon w Jasionce

Instytut Badań Edukacyjnych wystąpi w roli wystawcy na XIV Podkarpackich Targach Edukacyjnych EduSalon oraz XI Europejskich Targach Pracy, które odbędą się w dniach 5–6 marca w Jasionce. W trakcie targów IBE planuje również organizację briefingu prasowego oraz wykładu poświęconego Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji.

Continue Reading Instytut Badań Edukacyjnych na Targach EduSalon w Jasionce

ZSK dla branży chemicznej – seminarium i wyniki badania

Piątego lutego w Hotelu Vienna House w Krakowie odbyło się seminarium “Wsparcie rozwoju innowacyjnych kwalifikacji w branży przemysłu chemicznego”. Wydarzenie to było okazją do spotkania przedstawicieli sektora i dyskusji na temat tego, jak kompetencje i kwalifikacje funkcjonują w ich branży, a także jak mogą się one zmieniać w kontekście wyzwań stojących przed sektorem chemicznym.

Continue Reading ZSK dla branży chemicznej – seminarium i wyniki badania

Kwalifikacje z zakresu prowadzenia zajęć z aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży.

Instytut Badań Edukacyjnych wraz z Toruńskim Związkiem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej zapraszają na seminarium branżowe pt. „Rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo”, które odbędzie się 4 stycznia w Toruniu.

Continue Reading Kwalifikacje z zakresu prowadzenia zajęć z aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży.

A contest for post-primary school students!

You have until January 31, 2019 to submit an entry to the film contest „My qualifications through a camera lens” being held by the Educational Research Institute. Students attending post-primary school in the Pomorze, Mazowsze and Lublin regions are invited to participate.

Continue Reading A contest for post-primary school students!

IBE nowym partnerem Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego

Działalność regionalnych doradców na terenie województwa małopolskiego zaowocowała przystąpieniem Instytutu Badań Edukacyjnych do Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego.

Continue Reading IBE nowym partnerem Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego

O ZSK na lubuskim Forum Poradnictwa Zawodowego

3 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie członków Forum Poradnictwa Zawodowego województwa lubuskiego, podczas którego doradcy regionalni IBE wygłosili prelekcję pod tytułem „Zintegrowany System Kwalifikacji – most między edukacją a rynkiem pracy”.

Continue Reading O ZSK na lubuskim Forum Poradnictwa Zawodowego

ZSK NA KONFERENCJI WOJEWÓDZKIEJ KURATORIUM OŚWIATY

Doradcy regionalni z Podkarpacia promowali Zintegrowany System Kwalifikacji podczas zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Wojewódzkiej Konferencji „Szkolny Doradca Zawodowy – zadania i możliwości”, która odbyła się 27 listopada 2018 roku.

Continue Reading ZSK NA KONFERENCJI WOJEWÓDZKIEJ KURATORIUM OŚWIATY

IBE partnerem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie

Instytut Badań Edukacyjnych rozpoczął współpracę z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie. Współpraca dotyczyć będzie wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w regionie małopolskim.

Continue Reading IBE partnerem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie

Zapraszamy na seminarium Zintegrowany System Kwalifikacji – Narzędzie pracy doradcy zawodowego, które odbędzie się 8 grudnia 2018 w Krakowie.

Seminarium skierowanie jest do doradców edukacyjno – zawodowych, nauczycieli–wychowawców, konsultantów i doradców metodycznych oraz wszystkich którym bliskie jest uczenie się przez całe życie.

Continue Reading Zapraszamy na seminarium Zintegrowany System Kwalifikacji – Narzędzie pracy doradcy zawodowego, które odbędzie się 8 grudnia 2018 w Krakowie.

Zapraszamy na seminarium Zintegrowany System Kwalifikacji a wyzwania współczesnej edukacji

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na seminarium informacyjne pt.: “Zintegrowany System Kwalifikacji a wyzwania współczesnej edukacji”, które odbędzie się 5. grudnia br. w Jaśle.

Continue Reading Zapraszamy na seminarium Zintegrowany System Kwalifikacji a wyzwania współczesnej edukacji

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) jako narzędzie pracy doradcy zawodowego, pedagoga szkolnego i nauczyciela

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na seminarium pt.: „Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) jako narzędzie pracy doradcy zawodowego, pedagoga szkolnego i nauczyciela”, które odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2018r.

Continue Reading Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) jako narzędzie pracy doradcy zawodowego, pedagoga szkolnego i nauczyciela

Zintegrowany System Kwalifikacji – szansa dla edukacji i rynku pracy

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie zaprasza Pracowników Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na seminarium „Zintegrowany System Kwalifikacji – szansa dla edukacji i rynku pracy” , które odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 w Toruniu.

Continue Reading Zintegrowany System Kwalifikacji – szansa dla edukacji i rynku pracy

Zintegrowany System Kwalifikacji − narzędzie pracy doradcy zawodowego

Instytut Badań Edukacyjnych i Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie zapraszają na seminarium pt. „Zintegrowany System Kwalifikacji − narzędzie pracy doradcy zawodowego”, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Centrum Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie (ul. Mościckiego 27).

Continue Reading Zintegrowany System Kwalifikacji − narzędzie pracy doradcy zawodowego
Close Menu
X
Skip to content